Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Tvrtka CZP – Centar za patente d.o.o. u postupku jednostavne nabave usluge izrade „Priručnika za zaštitu intelektualnog vlasništva“, evid.br.nabave: 23/18 – JN poslala je dana 31/03/2019 elektroničkom poštom radnu verziju istoimenog dijela te je sukladno članku 4. Ugovora o izradi priručnika za upravljanje inkubatorima sklopljenog između Grada Vrlike i E.C.H.R. d.o.o. ispostavila račun za 1. fazu predaje prijedloga dijela. Račun je ispostavljen na 40% ugovorenog iznosa odnosno na iznos od 20.000,00 HRK od ukupnog iznos od 50.000,00 HRK te je poslan putem pošte preporučeno. Voditelj projekta g. Nikola Uzun, ujedno i osoba ovlaštena za nadzor provedbe ugovora o nabavi od strane Naručitelja će pregledati dostavljeno djelo te će predanu dokumentaciju dijela ovjerio u roku od 5 dana od njene dostave.

Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za upravljanje intelektualnim vlasništvom u sklopu inkubatora, odnosno podizanje kapaciteta djelatnika Inkubatora za potrebe specijaliziranog poslovnog savjetovanja stanara.

Leave a Reply

Skip to content