Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika

Poslovni inkubator “Kosore” osnovan je s ciljem podupiranja malog i srednjeg poduzetništva. Pružanjem poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga uz povoljan zakup poslovnog prostora stvoreno je poslovno okruženje u kojem poduzetnici početnici imaju adekvatne uvjete za rast i razvoj.
Virtualni inkubator je razvijen s ciljem podupiranja malog i srednjeg poduzetništva, odnosno platforma kroz koju poslovni inkubator “Kosore” pruža poslovne, tehničke i obrazovne usluge stanarima inkubatora, ali i poduzetnicima koji nisu fizički smješteni u inkubatoru.

Program Virtualnog inkubatora namijenjen je poduzetnicima početnicima koji nisu fizički smješteni u inkubatoru, ali i poduzetnicima koji su završili proces inkubacije u Poslovnom inkubatoru. Virtualni stanar može postati i fizička osoba koja je pokrenula postupak registracije svojeg poduzeća.

Elektronični identitet u sustavu Virtualnog inkubatora mogu dobiti poduzetnici početnici, koji posluju manje od 2 godine ili fizičke osobe koje su pokrenule postupak registracije.
Kako bi postali stanar Virtualnog inkubatora, poduzetnik mora ispuniti prijavni obrazac naveden na našoj stranici.

– Savjetodavne usluge
– Umrežavanje sa ostalim poduzetnicima i potpornim institucijama
– Korištenje co-working prostora, sala za sastanke, prezentacije i edukacije sukladno rasporedu
– Predstavljanje proizvoda ili usluga koje poduzetnik pruža na web stranici
– Korištenje poslovne baze podataka
– Edukacije – seminari

Skip to content