Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika

Poslovni inkubator Kosore

Poslovni inkubator Kosore izgrađen je u Radnoj zoni Kosore, na površini od 8 000 m2, a sam objekt površine je 2 400 m2.

Poslovni inkubator Kosore sadrži 12 izgrađenih i opremljenih funkcionalno – prostornih jedinica (6 ureda i 6 radionica).

U Poslovnom inkubatoru Kosore nalazi se prostor u kojem će biti smještena novoosnovana mala poduzeća bez obzira kako su registrirana (trgovačka društva, obrti, d.o.o., d.d ). koja tek počinju poslovati ili su u fazi razvoja a potrebna im je pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručna pomoć kroz savjetodavne, konzultantske te administrativne usluge i edukacije.

Proces inkubacije u Poslovnom inkubatoru traje max. 5.godina nakon čega poduzetnik izlazi iz Inkubatora, a njegovo mjesto zauzima novi poduzetnik početnik. Na ovaj način inkubirana poduzeća dobivaju potrebni podršku da pokrenu svoju djelatnost bez velikih tehničkih i administrativnih troškova., djeluju u poslovnoj atmosferi okruženi drugim poduzećima u nastanku i “inkubatorom Kosore” kao savjetodavnim tijelom.

Vlasnik poslovnog inkubatora “Kosore” je Grad Vrlika.

Projekt „Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture., posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora.

Osim vodećeg projektnog partnera Grada Vrlike u provedbi projekta sudjeluje još projektni partner Vrla d.o.o. i JU RERA S.D.

Ukupna vrijednost projekta “Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore” je 22.173.321,40 HRK.

Europska unija financira 87,74 % od ukupne vrijednosti projekta, a 12,26 % su vlastita sredstva korisnika projekta.

title icon
Radna zona

Kosore

Grad Vrlika smješten je na najsjevernijem dijelu Splitsko – dalmatinske županije, 75 km od grada Splita neposredno uz državnu cestu (D-1) Split- Sinj – Zagreb.
Poduzetnička zona Kosore smještena je neposredno uz državnu cestu (D-1) Split – Sinj – Zagreb, na samoj granici Splitsko- dalmatinske županije sa Šibensko – kninskom županijom.
Mikrolokacija zone nalazi se na sjevernom rubu Vrličkog polja I županijske ceste te je udaljena 3 km od Vrlike, 85 km udaljena od zračne luke Resnik (Split), 50 km od rotora autoceste u Dugopolju, 73km udaljena od morske luke Split i 32 km udaljena od željezničke stanice Knin.
Radna zona Kosore veličine je cca 36,2 ha.
Danas u sklopu Poduzetničke zone Kosore posluje 9 poduzeća, a neki od poduzeća su: dvije punionice vode Lacus d.o.o. Split I Naturalis d.o.o. Vrlika, moderan pogon za preradu kamena iz obližnjeg kamenoloma, tvornica za proizvodnju aluminijske stolarije, tvornica metalnih proizvoda VR METAL d.o.o. i drugi.
Namjena gospodarske zone je proizvodna (I1).
Unutar ove zone moguća je gradnja gospodarskih, proizvodno – prerađivačkih I skladišnih građevina, te je zona namijenjena za:
– proizvodnju,
– uslužne djelatnosti
– trgovačke djelatnosti.

Ukupna površina poduzetničke zone Kosore iznosi 36,2 ha a dostupno područje za kupnju zemljišta i izgradnju u Poslovnoj zoni Kosore jest 48 000 m2.

Najniža cijena za kupnju iznosi 2,70 E za m2,, a najviša cijena po javnom natječaju.
Od postojeće infrastrukture poduzetnička zona sadrži:
– električnu energiju,
– vodu,
– kanalizaciju,
– uređene prometnice
– telekomunikacije.

Jedna od mnogobrojnih prednosti za investitore su:
– izgrađena komunalna infrastruktura
– besplatna komunalna naknada za prve 3 godine poslovanja poduzeća.

title icon
Zašto

odabrati nas

Popunjenost 75%
Broj firma u inkubatoru 3%
Infrastruktura 85%
Iskoristivost 97%
Projektni plan 97%
Izgrađena komunalna infrastruktura

Električna energija, voda, kanalizacija, uređene prometnicen telekomunikacije.

Besplatna komunalna naknada

Besplatna komunalna naknada za prve 3 godine poslovanja

Zelena energija

Električna energija koja je proizvedena isključivo iz obnovljivih izvora električne energije.

Poslovanje za budućnost

Prijavite se u imkubator i ostvarite poslovni uspjeh.

title icon
Informacije

Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Poslovni inkubator “Kosore” javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Skip to content