Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Tvrtka E.C.H.R. d.o.o. u postupku jednostavne nabave usluge izrade „Priručnika za upravljanje inkubatorima“, evid.br.nabave: 22/18 – JN poslala je dana 21/03/2019 elektroničkom poštom radnu verziju istoimenog dijela te je sukladno članku 4. Ugovora o izradi priručnika za upravljanje inkubatorima sklopljenog između Grada Vrlike i E.C.H.R. d.o.o. ispostavila račun za 1. fazu predaje prijedloga dijela. Račun je ispostavljen na 40% ugovorenog iznosa odnosno na iznos od 89.250,00 hrk HRK od ukupnog iznos od 223.125,00 HRK te je poslan putem pošte preporučeno. Pisarnica Grada Vrlike istog je zaprimila dana 28/03/2019. godine. Voditelj projekta g. Nikola Uzun, ujedno i osoba ovlaštena za nadzor provedbe ugovora o nabavi od strane Naručitelja nije imao primjedbi na dostavljeno djelo te je predanu dokumentaciju dijela ovjerio u roku od 5 dana od njene dostave.

Leave a Reply

Skip to content