Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Dana 15. travnja 2019. godine sukladno Ugovoru o građenju zaprimljena je 4. privremena (mjesečna) situacija Izvođača radova, tvrtke M-P-Beton d.o.o. na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Iznos četvrte privremene situacije iznosi 1.232.003,23 HRK s PDV-om.

U ožujku 2019. izvođač je nastavio sa dopremanjem armaturnog čelika, izradom potrebnih pozicija prema specifikaciji armature temeljnih traka, stupova i zidova. Ugradnja armature RA 500/550 u temeljne trake, betoniranje cijelih i dijelova temeljnih traka betonom C25/30 (TTX1,TT-X2, TT-Y14, TT-Y15, TT-X14, TT-X3, TT-X10, TT-Y13, TT-Y6, TT-Y1,TTO3,O4,O7,O8,O9, O10,TT-V,TT-H). Ostavljanje prodora u temeljima za izvedbu fekalne i oborinske kanalizacije. Izvršio se strojni iskop rova za dizalo unutar objekta i nabijanje šljunčanog sloja do potrebne kote. Ujedno se izvršilo transportiranje i montaža Kranske dizalice II, Gradilišne Betonare te puštanje istih u funkciju. Ispitivanje, kontroliranje kompletne gradilišne opreme (Kranskih dizalica I i II, Pogona za savijanje, Betonare i svih elektro ormara) i zaprimanje atestne dokumentacije istih. Starta se sa izvedbom izolaterskih radova na dijelovima temelja koji su direktno izloženi vanjskim utjecajima atmosferlija. Kreće se sa zatrpavanjem dobro granuliranog šljunka između temeljnih traka, unutar objekta.

Izvođač će sljedeći mjesec (travanj 2019.) nastaviti s aktivnostima koje su predviđene za mjesec travanj, a to uključuje šalovanje, armiranje i betoniranje preostalih temeljnih traka. Instaliranje horizontalne oborinske i fekalne kanalizacije. Nasipavanje i nabijanje posteljice dobro granuliranog šljunka unutar temeljnih traka. Izvođenje potrebnih izolaterskih radova uz temeljne zidove i podnu ploču. Ispitivanje modula stišljivosti ispod podne ploče. Nastavlja se armiranje, šalovanje i betoniranje stupova i zidova. Armiranje i betoniranje dijela podnih ploča.

Leave a Reply

Skip to content