Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Tvrtka E.C.H.R. d.o.o. u postupku jednostavne nabave usluge izrade “Priručnika za upravljanje inkubatorima”, evid.br.nabave: 22/18-JN dostavila je osobno konačnu verziju istoimenoga djela te je Grad Vrlika isto zaprimio sa danom 03.06.2019. godine. Zaprimanjem istoga Izvršitelj je ispoštovao rok za izradu i isporuku Priručnika Naručitelju – do 01.06.2019. godine. Pregledom dostavljenoga Priručnika Izvršitelj je sukladno članku 2. Ugovora o izradi priručnika za upravljanje inkubatorima sklopljenog između Grada Vrlike i E.C.H.R. d.o.o. . ispoštovao te izvršio ugovornu obvezu prema Naručitelju. Obje strane, Izvršitelj i Naručitelj potpisali su Izvješće o napretku projekta na dan 03. lipnja 2019. godine.

Podsjetimo,svrha predmetnog Priručnika jest pružiti sveobuhvatne i cjelovite upute potrebne za upravljanje inkubatorima te obuhvaća poslovnik inkubatora, način upravljanja, način odabira i pružanja usluga korisnicima, financijsko upravljanje, upravljanje informacijama i sustav nadzora.

Leave a Reply

Skip to content