Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Tvrtka CZP – Centar za patente d.o.o. u postupku jednostavne nabave usluge izrade „Priručnika za zaštitu intelektualnog vlasništva“, evid.br.nabave: 23/18 – JN poslala je dana 28.05.2019. putem pošte preporučeno konačnu verziju istoimenog dijela. Dana 29.05.2019 godine Naručitelj-Grad Vrlika zaprimio je poslani Priručnik. Zaprimanjem istoga Izvršitelj je ispoštovao rok za izradu i isporuku Priručnika Naručitelju – do 01.06.2019. godine. Pregledom dostavljenog Priručnika Izvršitelj je sukladno članku 2. Ugovora o izradi priručnika za zaštitu intelektualnog vlasništva sklopljenog između Grada Vrlike i CPZ – Centar za patente d.o.o. ispoštovao te izvršio ugovornu obvezu prema Naručitelju.

Podsjetimo, svrha priručnika je pružiti osnovne informacije o vrstama intelektulanoga vlasništva, načinima njihove zaštite kao i značaja za poslovanje i razvoj svih poduzetnika i poduzeća, a posebice poduzeća koje se zasnivaju na inovativnim proizvodima i uslugama. Nadalje, priručnik će sadržavati savjete vezane uz upravljanje intelektualnim vlasništvom kao i pregled različitih modela komercijalizacije intelektulanoga vlasništva. Predmetni priručnik obuhvaća opći dio, vrste intelektualnog vlasništva važne za poslovanje poduzetnika.

Leave a Reply

Skip to content