Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

U sklopu projekta „Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») dana 11.07.2018. godine potpisan je Ugovor između Grada Vrlike kao korisnika bespovratnih  sredstava EU s tvrtkom CPZ – Centar za patente d.o.o. o usluzi izrade „Priručnik za zaštitu intelektualnog vlasištva“ ev. br. nabave: 23/18 – JN . Kriterij za odabir ponude u ovom postupku jednostavne nabave bila je ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriteriji za odabir su: (a) cijena ponude i (b) specifično iskustvo stručnjaka. Odabrana je ponuda ponuditelja CPZ – Centar za patente d.o.o. koja je ostvarila najveći broj bodova prema ostvarenim kriterijima. Rok izrade konačne verzije Priručnika za upravljanje inkubatorima, sukladno Projektnom zadatku, je do 1. lipnja 2019. godine.

Svrha  nabave “Priručnika za zaštitu intelektualnog vlasništva” jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za upravljanje intelektualnim vlasništvom u sklopu inkubatora, odnosno podizanje kapaciteta djelatnika Inkubatora za potrebe specijaliziranog poslovnog savjetovanja stanara.

Dokumentacija o nabavi nalazi se u privitku: DoN – Priručnik za zaštitu intelektualnog vlasništva

Leave a Reply

Skip to content