Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

U sklopu projekta „Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») dana 09.07.2018. godine potpisan je Ugovor između Grada Vrlike kao korisnika bespovratnih  sredstava EU s tvrtkom E.C.H.R. d.o.o. o usluzi izrade „Priručnik za upravljanje inkubatorima“ ev. br. nabave: 22/18 – JN . Kriterij za odabir ponude u ovom postupku jednostavne nabave bila je ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriteriji za odabir su: (a) cijena ponude i (b) specifično iskustvo stručnjaka. Odabrana je ponuda ponuditelja E.C.H.R. d.o.o. koja je ostvarila najveći broj bodova prema ostvarenim kriterijima. Rok izrade konačne verzije Priručnika za upravljanje inkubatorima, sukladno Projektnom zadatku, je do 1. lipnja 2019. godine.

Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za postupke potrebne za upravljanje inkubatorima. Predmetni priručnik će obuhvaćati poslovnik inkubatora, način upravljanja, način odabira i pružanja usluga stanarima, financijsko upravljanje, upravljanje informacijama te sustav nadzora.

Dokumentacija o nabavi nalazi se u privitku: DoN – Priručnik za upravljanje inkubatorima

Leave a Reply

Skip to content