Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Dana 15. ožujka 2019. godine sukladno Ugovoru o građenju zaprimljena je 2. mjesečna (privremena) situacija Izvođača radova, tvrtke M-P-Beton d.o.o. na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Iznos treće mjesečne situacije iznosi 313.728,11 HRK s PDV-om.

U veljači 2019. nastavljaju se radovi strojnog iskopa preostalih temeljnih traka za temeljenje objekta. Puštanje u funkciju privremenih priključaka dovedenih sa vodovodne mreže i mreže električne struje u krug objekta. Izvodi se dopremanje, nasipavanje i nabijanje posteljice dobro granuliranim šljunkom u slojevima na dijelovima temeljnih traka (TTX14, TTX3, TTX10, TTY13, TTY6 i unutarnjih traka). Ispitivanje modula stišljivosti podloge nasipa ispod temeljnih traka. Dopremanje pozicija armature za temeljne trake TTX1, TTY15 te izrada armature na temeljnoj traci TTX1. Dovoz i montaža Kranske dizalice, stambenih i sanitarnih kontejnera i instaliranje stroja za obradu armature. Postavljanje zaštitne ograde na gradilištu.

Izvođač će sljedeći mjesec (ožujak 2019.) nastaviti s aktivnostima koje su predviđene za mjesec ožujak, a to uključuje šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih traka. Instaliranje dijela horizontalne oborinske i fekalne kanalizacije. Nasipavanje i nabijanje posteljice dobro granuliranog šljunka unutar temeljnih traka. Ispitivanje modula stišljivosti ispod podne ploče. Dopremanje i instaliranje gradilišne Betonare i druge Kranske dizalice.

3.Mjesečno izvješće veljača 2019

4 Treća privremena situacija

1 Fotografije gradilišta

Leave a Reply

Skip to content