Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

U sklopu projekta „Izgradnja poslovnog inkubatora u radnoj zoni Kosore“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») dana 14.05.2018. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu Usluga izrade „Priručnik za upravljanje inkubatorima“ ev. br. nabave: 22/18 – JN  te Projektni zadatak za izradu „Priručnika za upravljanje inkubatorima“. Dana 16.05.2018. godine odaslani su pozivi za dostavu ponuda slijedećim tvrtkama: E.C.H.R. d.o.o., SAFEGE d.o.o., Stowarzyszenie B-4.  Rok za dostavu ponuda je do  dana 25.05.2018. godine do 12: 30 h.

Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za postupke potrebne za upravljanje inkubatorima. Predmetni priručnik će obuhvaćati poslovnik inkubatora, način upravljanja, način odabira i pružanja usluga stanarima, financijsko upravljanje, upravljanje informacijama te sustav nadzora.

Leave a Reply

Skip to content