Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

U sklopu projekta „Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») dana 14.05.2018. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu Usluga izrade „Priručnik za zaštitu intelektualnog vlasništva“ ev. br. nabave: 23/18 – JN te Projektni zadatak za izradu „Priručnika za zaštitu intelektualnog vlasništva“. Dana 16.05.2018. godine odaslani su pozivi za dostavu ponuda slijedećim tvrtkama: CPZ – Centar za patente d.o.o., odvjetnik Tvrtko Klobučar i Pametan rast d.o.o.. Rok za dostavu ponuda je do dana 25.05.2018. godine do 12: 00 h. Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku na adresu naručitelja: Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika.

Svrha nabave priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za upravljanje intelektualnim vlasništvom u sklopu inkubatora, odnosno podizanje kapaciteta djelatnika Inkubatora za potrebe specijaliziranog poslovnog savjetovanja stanara.

Leave a Reply

Skip to content