Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Nakon prethodno provedenog istraživanja tržišta u postupku nabave 06. Nabava promidžbenih materijala, krenulo se u nabavu iste.  Tijekom provođenja market researcha, odaslani su upiti za nabavu istih  na sljedeće adrese: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o., Ustanova DES, Pismorad d.d., Pure zone j.d.o.o., Signalgrad d.o.o., Yes print, obrt za usluge informacijskog društva, ZOOM – Vizualne Kreacije d.o.o., Prvi treptač d.o.o..

Ustanova DES, Pure zone j.d.o.o., Yes print, obrt za usluge informacijskog društva te ZOOM – Vizualne Kreacije d.o.o. izjasnili su se kako mogu provesti samo dio nabave odnosno da mogu izvršiti samo usluge koje se tiču tiskarskih usluga, te da nemaju potrebne strojeve za izradu Informacijske i trajne natpisne ploče projekta. Navedene firme poslale su svoje ponude za usluge koje mogu izvršiti.

Pismorad d.d. izjasnio se pak da može izraditi samo Informacijsku i trajnu natpisnu ploču projekta te da ne vrši usluge grafičke pripreme i tiska projektnih letaka, plakata i roll-up bannera. Pismorad d.d. poslao je ponudu samo za uslugu izrade informacijske i trajne ploče projekta.

Odaslan je više puta upit – zahtjev za ponudu putem e-maila tvrtki Prvi treptač d.o.o. (Pujanke ul. 24A, 21 000 Split). Ista se niti jedanput nije referirala i poslala ponudu i povratnu informaciju.

Također, odaslan je poziv i tvrtki Centar za dizajn i promidžbu d.o.o. ( Zagrebačka avenija 92, 10 000 Zagreb), koja se jedina izjasnila da ima potrebne strojeve za izradu svih vrsta promidžbenih materijala te čija se ponuda uklapala u okviru zadanog budžeta.

Leave a Reply

Skip to content