Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Dana 08. siječnja 2019. godine sukladno Ugovoru o građenju zaprimljena je 1. mjesečna (privremena) situacija Izvođača radova, tvrtke M-P-Beton d.o.o. na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Iznos prve mjesečne situacije iznosi 284.062,50 HRK.

Izvođač je nakon uvođenja u posao 03. prosinca 2018. godine krenuo u čišćenje terena, vađenje korijenja, šiblja i grmlja. Dopremio je kontenjere za potrebe izvođenja radova. Tijekom prosinca 2018. godine vršilo se iskolčenje objekta te se pristupilo širokom iskopu za objekt te iskop temeljnih traka za temeljenje objekta. Zbog loših vremenskih prilika te blagdana dinamika izvođenja radova je usporena. Očekivani plan aktivnosti za mjesec siječanj 2019. godine koje su predviđene uključuje nastavak iskopa temeljnih traka, dopremanje, nasipavanje i nabijanje posteljice tamponom ispod temeljnih greda.

1. PRIVREMENA SITUACIJA

1.Mjesečno izvješće prosinac 2018

Leave a Reply

Skip to content