Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

U Gradskoj vijećnici Grada Vrlike jučer, 30. studenog održana je konferencija na temu izgradnje Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Kao što smo već pisali, Grad Vrlika gradi Poslovni inkubator u Radnoj zoni Kosore sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Gradonačelnik Grada Vrlik Jure Plazonić 25. rujna 2017. godine potpisao je s Potpredsjednicom Vlade RH i ministricom gospodarstva, poduzetništva i obrta dr.sc. Martinom Dalić Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt „KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Od tog trenutka traje i predviđeni rok realizacije projekta koji bi u konačnici trebao biti gotov 01. srpnja 2019. godine.

Nositelj projekta je Grad Vrlika, a partneri u njegovoj provedbi su Razvojna agencija grada Vrlike – Vrla d.o.o. i JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije. Ukupna vrijednost projekta je 22.173.321,40 HRK, od čega je sufinanciranje Europske Unije 87,74% odnosno 19.454.872,19 HRK, a razliku sredstava sufinancirati će se iz proračunskih sredstava Grada Vrlike.

Poslovni inkubator biti će izgrađen u Radnoj zoni Kosore, na lokaciji kat. čest. 724/39 K.O. Kosore na površini od 8.000,00 m2 , dok je ukupan GBP samog objekta 2.233,37 m2. Potrebe poduzetnika za radioničkim prostornim kapacitetima značajno variraju te su stoga radionice projektirane na način da omogućuje prilagodbu pregrađivanjem. Tako će se njihova veličina uskladiti sa potrebama poduzetnika.

‘Projekt „Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ stvara velike preduvjete za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Stvorit će se povoljno okruženje za osnivanje i razvoj poduzeća, stvaranja novih radnih mjesta i sprječavanja iseljavanja stanovništva. Glavni cilj projekta je omogućiti dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture malim i srednjim poduzetnicima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima’, kazala je Marija Vučica, voditeljica projektnih komunikacija.

Nikola Uzun, zamjenik gradonačelnika i voditelj projekta rekao je kako je posao izgradnje poslovnog inkubatora dobila tvrtka M-P-Beton d.o.o. iz Solina kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj preko postupka javne nabave. Ponuda navedene tvrtke iznosila je 19.197.693,52 HRK bez PDV-a, odnosno 23.997.116,90 HRK uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV). Grad Vrlika potpisao je ugovor o izgradnji zgrade Poslovnog inkubatora s tvrtkom M-P-Beton d.o.o. 19. studenog 2018. godine, a početak izvođenja radova započinje 03. prosinca 2018. godine. Predviđeno vrijeme trajanja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao odabranog izvođača. Razliku od prethodno navedene ukupne vrijednosti projekta do iznosa koja je ponudila tvrtka M-P-Beton d.o.o. financirati će Grad Vrlika, što iz proračunskih sredstava, pomoći Županije ili kreditnim zaduženjem. Također, zbog kašnjenja u početku izvođenja radova na izgradnji zgrade Poslovnog inkubatora tražit će se od nadležnih tijela (PT1) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te (PT2) Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije prolongiranje provedbe projekta.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnjii Poslovnog inkubatora provoditi će tvrtka Građenica d.o.o. sa sjedištem u Dugopolju. Vrijeme trajanja usluge stručnog nadzora biti će kroz cijelo vrijeme trajanja izgradnje Poslovnog inkubatora. Usluga stručnog nadzora služi kao pomoć Naručitelju u ostvarivanju ciljeva projekta, a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Planirana infrastruktura Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore obuhvatiti će izgradnju i opremanje 12 funkcionalno-prostornih jedinica ( 6 ureda i 6 radionica), čime će se stvoriti povoljno okruženje za osnivanje i razvoj poduzeća na području grada Vrlike i velikog dijela zaobalja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te poduzetnika iz susjedne Bosne i Hercegovine. Stanovnici Poslovnog inkubatora će dobiti mogućnost umrežavanja, suradnje i povezivanja, kao i pristup znanju o upravljanju financijama, poslovnom planiranju, razvoju ljudskih kapaciteta i ulaganju u istraživanje, razvoj i inovacije. Također, biti će im dostupna komunikacija i interakcija sa suradnicima inkubatora, među kojima su relevantne akademske institucije.

Od dosadašnjih aktivnosti na projektu izvršene su nabave:

„Priručnik za upravljanje inkubatorom“

Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za postupke potrebne za upravljanje inkubatorima. Predmetni priručnik će obuhvaćati poslovnik inkubatora, način upravljanja, način odabira i pružanja usluga stanarima, financijsko upravljanje, upravljanje informacijama te sustav nadzora.

„Priručnik za zaštitu intelektualnog vlasništva“

Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za upravljanje intelektualnim vlasništvom u sklopu inkubatora, odnosno podizanje kapaciteta djhelatnika Inkubatora za potrebe specijaliziranog poslovnog savjetovanja stanara.

Uspostavljena web stranica projekta

Projekt ima svoju web stranicu koja će omogućavati informiranje svih dionika o aktivnostima i rezultatima projekta, a koja će se po završetku projekta koristiti kao interaktivna platforma za virtualni inkubator.

Izrađeni promotivni materijali

Izrađeni su: informacijska trajna ploča, 50 projektnih plakata, 1000 projektnih letaka i projektni roll up banner. Projektni letak služiti će promociji projekta među ciljnim skupinama, korisnicima i drugim dionicima projekta.

Izvor: www.ferata.hr

Leave a Reply

Skip to content