Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Dana 12.06.2019. godine sa početkom u 10:00 sati u sklopu projekta KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore projektni tim održao je II. Konferenciju za tisak u prostorijama Grada Vrlike. Cilj održane II.konferencije za tisak je obavjestiti ciljane skupine, buduće korisnike kao i širu javnost o aktivnostima i rezultatima dosadašnje provedbe projekta.

Voditeljica projektnih komunikacija Marija Vučica (JU RERA S.D.) uz projektnog administratora Branimira Turudića i voditelja projekta Nikole Uzuna moderirala (prezentirala) je dosadašnje ostvarene aktivnosti kao i na buduću provedbu projektnih aktivnosti.

Od značajnijih aktivnosti na projektu izvršene su nabave:

  • „Priručnik za upravljanje inkubatorom“

Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za postupke potrebne za upravljanje inkubatorima. Predmetni priručnik obuhvaća poslovnik inkubatora, način upravljanja, način odabira i pružanja usluga stanarima, financijsko upravljanje, upravljanje informacijama te sustav nadzora.

  • „Priručnik za zaštitu intelektualnog vlasništva“

svrha priručnika je pružiti osnovne informacije o vrstama intelektulanog vlasništva, načinima njihove zaštite kao i značaja za poslovanje i razvoj svih poduzetnika i poduzeća, a posebice poduzeća koje se zasnivaju na inovativnim proizvodima i uslugama. Uspostavljena web stranica projekta

Projekt ima svoju web stranicu koja će omogućavati informiranje svih dionika o aktivnostima i rezultatima projekta, a koja će se po završetku projekta koristiti kao interaktivna platforma za virtualni inkubator.

Zbog nepredviđenih okolnosti koje su dovele do prolongacije vremena potrebnog za pripremu i provedbu postupka nabave što je posljedično uzrokovalo kasniju objavu postupka javne nabave male vrijednosti u EOJN RH, za predmet nabave „Izvođenje radova na izgradnji Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, a što je istovremeno utjecalo i na kasniji početak radova na izgradnji objekta Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore te zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta, niskih temperatura, snijega, oborina i vjetra zatražen je od PT 1 (SAFU) i PT 2 ( MINGO) produžetak roka provedbe projekta u trajanju od dvanaest mjeseci. Pred sam kraj izgradnje objekta Poslovnog inkubatora provesti će se nabava br. 3.  Opremanje zgrade inkubatora, nabava br. 11. Organizacija završne konferencije i radionica o upravljanju inkubatorima te nabava br. 11. Troškovi neovisnog ovlaštenog revizora.

Također, dana 01.06.2019. godine članovi projektnog tima Jozo Sarač i Marija Vučica (JU RERA S.D.) te Branimir Turudić (Vrla d.o.o.) predstavili su primjer i praksu uspješne priče o korištenju EU fondova u Splitu na Danima otvorenih vrata EU fondova te upoznali zainteresirane građane sa uspješno provedenim EU projektom.

Leave a Reply

Skip to content