Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Dana 05. veljače 2019. godine  sukladno Ugovoru o građenju zaprimljena je 2. mjesečna (privremena) situacija Izvođača radova, tvrtke M-P-Beton d.o.o. na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Iznos druge mjesečne situacije iznosi 364.118,75 HRK s PDV-om.

U siječnju 2019. godine nastavljaju se radovi širokog iskopa za objekt i iskop temeljnih traka za temeljenje objekta. Vrši se iskopavanje kanala za vodovodnu mrežu i mrežu električne energije do objekta. Izvodi se dopremanje, nasipavanje i nabijanje šljunka u slojevima na dijelovima temeljnih traka. Zbog izrazito loših vremenskih prilika dinamika izvođenja radova je drastično usporena.

Izvođač će sljedeći mjesec (veljača 2019. godine) nastaviti s aktivnostima koje su predviđene za mjesec veljaču, a to uključuje nastavljanje dopremanja, nasipavanja i nabijanja posteljice dobro granuliranog šljunka ispod temeljnih traka. Vršiti će se ispitivanje modula stišljivosti. Također, izvršiti će se dopremanje i instaliranje Betonare i Kranskih dizalica za potrebe gradilišta te izvođenje radova armiranja i betoniranja temeljnih traka betonom C25/30. U privitku se nalazi:

2.Mjesečno izvješće siječanj 2019

Druga privremena situacija

Fotografije gradilišta

Leave a Reply

Skip to content