Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika

Potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Skip to content