Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
single page feature image

    Kontakt

  • Druga ulica 1, Kosore 21236 Vrlika
  • +385 21 827 – 023
  • info@poduzetnickiinkubatorkosore.hr

Vrla d.o.o.

Razvojna agencija Grada Vrlike VRLA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge osnovana je 2014. godine.

Grad  Vrlika,  kao  osnivač  i  jedini  član,  osniva  agenciju kao društvo  s  ograničenom odgovornošću ,  te je u  100%  vlasništvu  Grada  Vrlika.

Razlog osnivanja je promicanje  lokalnog razvoja,  a  u  cilju  unapređenja,  provođenja  i  koordiniranja  razvojnih  aktivnosti  na  području  Grada Vrlike, te poslovne usluge.

Jedna od zadaća VRLA d.o.o. je i upravljanje poslovnim inkubatorom „Kosore“.

Direktor:             Nikola Uzun, mag. ing. mech.
Mobitel:              099 56 52 251
Telefon:              021 827 023
Mail:                     nikola.uzun@vrlika.hr
Adresa:                Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika
OIB:                       81976414549
MB:                       4172990
Web:                    www.vrlika.hr
IBAN:                    HR94 2330 0031 1531 3653 3 (OTP banka)

Skip to content